• ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСВО «ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-14630»
 •                                             Повідомлення про виникнення особливої інформації

 

I. Загальні відомості
 • 1) Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариства “Львівське автотранспортне підприємство-14630”.
 • 2) Код за ЄДРПОУ: 03114744.
 • 3) Місцезнаходження: 79019, місто Львів, вул.Городницька, 47.
 • 4) Міжміський код, телефон та факс: (32) 52-11-82.
 • 5) Електронна поштова адреса: atp14630@atplviv.ua.
 • 6) Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.latp.com.ua
 • 7) Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 1. Текст повідомлення

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол №29 від 27.04.2017 р.):

 1. припинено повноваження голови Наглядової Ради Хоми Володимира Євгеновича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Підстава – обрання нового складу Наглядової ради, розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 68,453737%. Перебував на посаді з 30.04.2015 р.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
 2. припинено повноваження члена Наглядової Ради Герявенка Богдана Григоровича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Підстава для припинення повноважень – обрання нового складу Наглядової ради, розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 16,279335%. Перебував на посаді з 30.04.2015 р. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
 3. припинено повноваження члена Наглядової Ради ПрАТ «Львів Агро» (код ЄДРПОУ 22377202). Підстава для припинення повноважень-обрання нового складу Наглядової ради, розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0,010852%.
 4. обрано головою Наглядової ради Хому Володимира Євгеновича строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 68,453737%. Протягом останніх 5 років працював директором ТзОВ “ХоСаРо”, Головою Наглядової ради ПАТ “Львівське АТП-14630”.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
 5. обрано членом Наглядової Ради Герявенка Богдана Григоровича строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 16,279335%. Протягом останніх 5 років працював завідувачем трупи Оперного театру, Членом Наглядової ради ПАТ “Львівське АТП-14630”. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
 6. обрано членом Наглядової Ради Мазура Володимира Миколайовича строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0,604614%. Протягом останніх 5 років працював директором ТзОВ «Бізнес Центр» Український КАПІТАЛ», непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
 7. обрано членом Наглядової Ради Вислоцького Романа Петровича строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента становить 0,000542%. Протягом останніх 5 років працював заступником директора з економічної безпеки ТзОВ «ХоСаРо», був представником члена Наглядової ради товариства, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
 8. обрано членом Наглядової Ради представника акціонера ПрАТ «Львів Агро» – Бричку Богдана Богдановича строком на 3 роки (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). Представляє інтереси акціонера ПрАТ «Львів Агро», який володіє 1000 шт. акцій товариства, що становить 0,010852 %. Протягом останніх 5 років працював директором ПрАТ «Львів Агро» (ЗАТ «Агро»), непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Найменування посади: Голова правління Кузбит С.З.