Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік