Протокол загальних зборів акціонерів від 30 квітня 2019р. та звіти