Протокол загальних зборів акціонерів №33 від 08.07.2021 р.