Протокол загальних зборів акціонерів №32 від 07 серпня 2020 року