Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Львівське АТП-14630”

Шановний акціонере !

 

Публічне акціонерне товариство “Львівське автотранспортне підприємство – 14630”, місцезнаходження – м.Львів, вул.Городницька, 47 (код за ЄДРПОУ 03114744) повідомляє про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «08» липня 2019 р. об 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 50/52, актовий зал (7 поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.00 год. до 10.45 год. в день скликання зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових загальних зборах акціонерів буде складений станом 05 липня 2019 р.

Учасникам Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-довіреність про передачу їм прав на участь у Позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

Крім цього, нагадуємо Вам, що 12.10.2014 р. набула чинності норма Закону України «Про депозитарну систему України», згідно з якою цінні папери власника, що не уклав із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Укласти договір з депозитарною установою ПАТ «Кредобанк» можна за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд.78, 3 поверх.

З матеріалами щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 280, 3 поверх.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://latp.com.ua/, e-mail: atp14630lviv@gmail.com, тел. (032) 262 41 24, (067) 325 7790.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання головуючого, секретаря зборів, членів лічильної комісії.
  2. Про надання згоди на укладення договору про переведення всіх зобов’язань та боргу ПАТ “Львівське АТП – 14630” перед АТ “Таскомбанк”, що передбачені Кредитним договором №KU028132 від 4.12.2015 р., на третю особу: ТзОВ “Бізнес Центр “Український капітал”, внаслідок чого  ТзОВ “Бізнес Центр “Український капітал” заміняє  ПАТ “Львівське АТП – 14630” як сторону в  Кредитному договорі №KU028132 від 4.12.2015 р.