Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “Львівське АТП-14630”