Вітаємо!

Вітаємо Вас на офіційному сайті Львівського Автотранспортного Підприємства № 14630. 

ПАТ «Львівське АТП-14630»  здійснює перевезення  пасажирів м.Львова, ближнього приміста, міжміського і міжнародного сполучення.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-14630»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента)

 (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «Львівське автотранспортне підприємство-14630»
  2. Код за ЄДРПОУ: 03114744
  3. Місцезнаходження : 79019, м. Львів, вул. Городницька, 47,
  4. Міжміський код, телефон та факс: 032 2525134
  5. Електронна поштова адреса: atp14630lviv@gmail.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: atp14630.lviv.ua.
  7. Вид особливої інформації: інформація про одержання позики, або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів

 

ІІ. Текст повідомлення

ПАТ «ВіЕс Банк» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19358632), місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11 надав кредит у відповідності з Кредитним договором №KU028132 від 04.12.2015 р. Вид кредиту – строковий кредит. Сума кредиту (ліміт кредитного договору) – 14039964,00 грн. Цільове призначення Кредиту – Призначення 1- рефінансування діючої заборгованості, Призначення-2 – поповнення обігових коштів. Процентна ставка за користування кредитом – для поповнення обігових коштів за період з 04.12.2015 р. по 04.12.2016 р.-5% річних, з 05.12.2016 р. по 04.12.2017 р.-8% річних, з 05.12.2017 р. по 04.12.2018 р.-15% річних, за період з 05.12.2018 р. до повного погашення Кредиту – 3,5% річних + 3M UIRD. Для рефінансування діючої заборгованості – 17% річних.  Строк користування кредитом – 14 місяців та 6 днів – для частини Кредиту, наданої відповідно до Призначення-1, 60 місяців – для частини Кредиту, наданої відповідно до Призначення-2. Кінцева дата повного виконання боргових зобов’язань – 09.02.2017 р. (для частини Кредиту, наданої відповідно до Призначення -1), 04.12.2020 р. – для частини Кредиту, наданої відповідно до Призначення -2. Зобов‘язання забезпечуються договорами Поруки, застави, іпотеки. В рахунок забезпечення повернення Кредиту надано в заставу 11 транспортних засобів, передано в іпотеку 15 об’єктів нерухомого майна. Вартість чистих активів емітента станом на 01.01.2015 р.-5429 тис.грн. Розмір кредиту становить 63,19 % від активів емітента. Рішення про одержання кредиту прийнято 12.10.2015 р. Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №27 від 12.10.2015 р.).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

Голова правління

ПАТ “Львівське АТП – 14630”    __________________         Кузбит Степан Зіновійович

М.П.